8zkKH3Qu8UH9V8htUDpz9nWmrqCJMbTrMA
Balance LYTX
103393.00000000