8xEWjNKY6yteFdBXc8HVhud8SvHBsi1T5X
Balance LYTX
108457.00000000