8xEWjNKY6yteFdBXc8HVhud8SvHBsi1T5X
Balance LYTX
100231.00000000