8xEWjNKY6yteFdBXc8HVhud8SvHBsi1T5X
Balance LYTX
107597.00000000