8gS3dQb4DEP8mCwV6V5gFsAVhhJpLHZHc1
Balance LYTX
103234.00000000